Arbeta hos oss

Utmana dig själv att göra skillnad

Actavis drivkraft är att erbjuda läkemedel som kan bidra till att ge människor världen över, ett bättre och hälsosammare liv. Vårt mål är också att bli ett av världens ledande specialistläkemedelsbolag som marknadsför en bred portfölj av generiska läkemedel, originalläkemedel och OTC. En strävan som avspeglas i våra framsteg, resultat och i vår tillväxt.

Vi anser att framgång byggs med ett engagerat ledarskap och genom att attrahera de kunnigaste medarbetarna i branschen. Personer som identifierar nya möjligheter och övervinner hinder för att kunna erbjuda kunderna något nyare, bättre, säkrare och billigare.

Actavis är ett dynamiskt och spännande företag som erbjuder möjligheter till karriär inom alla nivåer. Vår företagskultur uppmuntrar människor att utvecklas, bidra, finna nya vägar och överträffa sig själva.

Global arbetsplats

Actavis är ett expansivt företag med en portfolio som hela tiden utökas med nya produkter. Vi utvecklar morgondagens mediciner och upptäcker framtidens affärsmöjligheter. Vi anställer nya talanger och bygger upp en pulserande och sporrande företagskultur med fokus på framgång.

Inom bolaget finns internationella karriärmöjligheter och Actavis strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare på alla marknader där vi är verksamma.

Läs mer om en internationell karriär på den globala webbplatsen www.actavis.com
 

1.000 Produkter Produkter Ungefär 1.000 produkter i världen

Actavis har omfattande utbildningar för att kunna utveckla varje inidivid att nå de bästa prestationerna hos alla sina anställda. Vi är stolta över att ge goda möjligheter för dem som vill utvecklas i sina karriärer.

Actavis Academy är namnet på vår egen utbildning och utvecklingsprogram, som erbjuds utöver de lokalt baserade utbildningarna.

Den fokuserar på att kontinuerligt utbilda och engagera för att kunna förbättra den yrkesmässiga och social kompetensen för koncernens anställda. Utbildning är en viktig faktor i företagets dagliga aktiviteter. I Actavis Academy ingår introduktionsutbildning för nyanställda, liksom omfattande GMP-utbildning och andra projekt som syftar till att utveckla de färdigheter och talanger som behövs för att Actavis ska ligga steget före i dagens konkurrens.

Equal Employment Opportunity är en grundläggande princip vid Actavis, där sysselsättningen är baserad på personliga förmågor och kvalifikationer utan diskriminering på grund av religion, kön, ålder, ras, nationellt ursprung eller funktionshinder. Equal Employment Opportunity gäller alla riktlinjer och rutiner för rekrytering och urval, ersättningar, förmåner, utvärdering av prestanda, anställdas utveckling, uppsägning och alla andra villkor och anställningsvillkor.

Actavis har förbundit sig att hantera alla aspekter av sin verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt som skyddar miljön och främjar hälsa och välbefinnande för de anställda och i de miljöer där vi verkar.